Een Nieuwe Koers

Storytelling kan een waardevolle bijdrage leveren bij het evalueren van een project of om ervaringen te delen met bijvoorbeeld collega’s of klanten. Een Nieuwe Koers is een serie portretten van vijf ondernemers uit de technische installatiebranche die een persoonlijk coaching traject hebben gevolgd van OTIB en Uneto-Vni over sociale innovatie. In de serie worden de ondernemers ieder bevraagd op thema’s die het DNA van hun eigen ondernemerschap raken. Hierbij gaat het onder meer om de cultuur in hun bedrijf, leiderschap, de kracht van communiceren, organiseren en delegeren én hun eigen balans werk/privé.

In het voortraject is de lijn van de interviews goed doorgesproken met de opdrachtgever. Daardoor praten alle ondernemers over dezelfde 9 thema’s. Hierdoor kunnen de persoonlijke verhalen zowel als portret ingezet worden als per thema. Op deze manier is het materiaal multi-inzetbaar. De films worden vertoond op de website van de opdrachtgever maar ook gebruikt tijdens presentaties en coaching trajecten.