GVB Metro Instructiefilms

Film is een krachtige ondersteuning bij het visualiseren van procedures en protocollen. Zeker bij bedrijven en organisaties waar veiligheid van groot belang is.

Toen het GVB Amsterdam nieuw materieel kreeg was het van groot belang dat alle bestuurders zo snel mogelijk grondig kennis konden maken met deze nieuwe metro om de gebruikelijke procedures en veiligheid protocollen ook in deze nieuwe metro goed uit te kunnen voeren. Ter ondersteuning van hun bestaand lesmateriaal heeft Camojo Media in nauwe samenwerking met hoofd opleidingen GVB Metro, Dhr. Vincent Pfeill, scripts ontwikkeld voor een aantal educatieve en instructiefilms.

  • dienstvaardig maken
  • afhandelen van een storingsmelding
  • de werking van treinTV en het Reizigers informatie systeem
  • calamiteiten : brand en ontruiming
  • voorkom blessures en volg de juiste zitinstructies (i.s.m. de GVB ARBO dienst)

En nog twee algemene films voor al het materieel :

  • communicatie met de verkeersleiding
  • vertrekprocedures

In meerdere opnamedagen werden alle procedure onderdelen in een, waar nodig, rijdende, metro gefilmd met een aantal ervaren metrobestuurders in de hoofdrol.  De uitdaging lag vooral in het aanpassen van de filmopname binnen de reguliere dienstverlening.

De betrokken crew volgde bovendien speciaal voor het maken van deze opnames een veiligheidscursus. De instructiefilms maken nu vast onderdeel uit van het bestaande lesprogramma binnen de GVB opleidingen Metrobestuurder.