Leven met een beperking – het nut van technologische aanpassingen

In het project Technologie Thuis Nu! van OTIB is er rondom een aantal modelwoningen een lespakket ontwikkeld voor de professionals van morgen op het gebied van installatietechniek als de gezondheidszorg. De leerlingen kunnen door een bezoek aan de modelwoningen zelf zien wat er gaande is op het snijvlak van technologie en zorg.

Ter ondersteuing van dit lespakket maakte Camojo Media vier filmportretten waarin we laten zien hoe drie mensen met een lichamelijke beperking en een ouder echtpaar met behulp van technische of technolgische aanpassingen in hun woning of op hun werk goed zelfstandig kunnen wonen of werken. In de films bezoekt presenator Jeroen Kramer de hoofdpersonen thuis of op hun werk. De films zijn een vervolg op dezelfde serie die we in 2007 maakten. Goed te zien is hoe de technologische ontwikkelingen van deze tijd ook voor onze hoofdpersonen een meerwaarde heeft.